Photobucket
 
 
 
 
      ถึงตอนนี้ ผมเขียน "เรื่องสั้น(อย่าง)สั้น"  ( short-short stories, Sneaker Story, sudden, postcard, minute, furious, fast, quick, skinny, micro fiction, flash fiction สุดแท้แต่จะเรียกขานตามอำเภอใจ )  ทั้งในที่นี้ และ บล็อกเพลง( http://exmusic.exteen.com/ ) รวมกัน ได้ประมาณ 30 กว่าเรื่องแล้ว
 
      อันว่า เรื่องประเภทนี้ เมืองนอกเมืองนา(เขาทำนาเหมือนเราเลยเนอะ) ก็เขียนกันมานานแล้ว มีประกวดประชันรางวัลกันมากมาย สิ่งที่ผมชอบมันมาก เพราะเหมาะสมกับพื้นในโลกไซเบอร์ ที่ผู้คนส่วนใหญ่มีธรรมชาติแบบ "กวาดตามอง"
 
      ความแตกต่างระหว่าง "ลำนำพร่่ำบ่น" กับ "เรื่องแต่ง" นั้น ก็คือ อย่างหลังมีตัวละครชัดเจน จะเล่าผ่านบุรุษที่ 1 (ตัวเขาเอง) หรือบุรุษที่ไหนก็ตามแต่ 
 
       มีคำถามกันว่า อย่างไหน, สั้นแค่ไหน จึงจะเรียกว่า "เรื่องสั้น(อย่าง)สั้น"
 
       ตามมาตรฐานเมืองนอก เขาจำกัดกันไว้ที่ไม่เกิน 1,000 คำ หรือเต็มที่ก็ไม่มากไปกว่า 1,500 คำ แต่ที่ผมเขียนมานั้น ไม่เคยนับคำเลยครับ สุดแท้แต่เรื่องราวจะพาไป บางครั้งก็เฉียดใกล้ "เรื่องสั้น" แบบทั่วไป
 
       สิ่งที่ผมวางไว้ ก็เป็นแต่เพียงว่า เรื่องสั้นสั้น ที่เขียนในบล็อกเพลงนั้น ส่วนมากจะสั้นกว่าในนี้ (ยึดตามอารมณ์ซึ่งได้จากการฟังเพลง แล้วแต่งเรื่องประกอบ)  ส่วนในนี้จะยาวกว่า ถามว่า สั้นแค่ไหนจึงเรียกว่า "อย่างสั้น"
 
      ผมก็เลยท้าทายตัวเอง ด้วยการเขียน "กระบวนท่า(เรื่อ