โลกนั้น  ใช่แค่  เพียงหมี
              ใหญ่กว้าง  ยังมี  พวกมนุษย์
              ทั้งมี  หมู่หมา  คราหางกุด
              รีบรุด  มาฟัง  หางอันใด ....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       สุนัขน้อย  หนึ่งซึ่ง  จรตาม
                      เพียรถาม  หา  คราที่ใช่
                      เดินท่อง  พร่องหาย  ใกล้ไกล
                      ถามแม่หมา  สิ่งใด  เรียกความสุข
 
 
 
                      อยู่แห่งหน  ถนนไหน  ใดสิ่งนี้
                      วานแม่  ช่วยลูกที  เฉลยปลุก
                      ให้ตื่นตา  ใจเปิด  เกิดไร้ทุกข์
                      พบสุข  สมฤดี  ในที่ทาง
 
 
 
                       ขยับมา  ใกล้ๆ  เจ้าลูกยา
                       อันความสุข  นี้หนา  อยู่ที่หาง
                       ใช่อื่นใด  ไกลพ้น  บนหรือล่าง
                       อยู่กับหาง  ของเจ้า  อันยาวสั้น
 
 
 
 
 
 

                        ********************

 
 
 
 
                        ครั้งฟัง  คำเฉลย  ที่เอ่ยถาม
                      หมาตัวงาม  ก็ตามสุข  ในทุกวัน
                      มันไล่จับ  วนงับหาง  บนทางนั้น
                      คว